şivən

şivən
is. <fars.> Fəryad, fəğan, nalə, bərk ağlaşma, matəm, yas. Seyyid, aşiq olalı bilmişəm aşiqlər işin; Ah imiş, nalə imiş, giryə imiş, şivən imiş. S. Ə. Ş.. Bülbül dedi: «– Dünyada o kimdir gülə bir gün; İllərcə zəbun etməyə şən könlünü şivən». H. C.. Şivən etmək (qaldırmaq, qılmaq, qoparmaq, salmaq) – bərk ağlamaq, fəryad qoparmaq, fəğan etmək. Gedərəm, kuyində qıllam şivəni; Yığaram başıma dostu, düşməni. M. P. V.. Sərdarovların evində şivən qopmuşdu. Dörd bacının bircə qardaşının Türküstanda öldüyü xəbəri teleqrafla gəlmişdi. Ə. H.. // Qiyamət qoparmaq, haray salmaq, mərəkə qoparmaq. Əvvəllər evlənmək söhbəti düşəndə Şərif bir tikə narahat olub şivən eləməzdi. C. M.. // Yas, matəm, ağlaşma. Ölüsü bir gün, şivəni min gün. (Ata. sözü). Şivən qurmaq – matəm məclisi qurmaq, yas tutmaq. Namərd müxənnətin boynu vurulsun; Vay düşsün evinə, şivən qurulsun. A. Ə.. Şivən qopmaq – fəryad qopmaq, bərk ağlaşma düşmək. . . Yenicə yatağıma uzanmışdım ki, qonşu evdən acıqlı və yanıqlı bir şivən qopdu. A. Ş.. Bir az əvvəl qəmli və ağır sükuta batmış qadınlardan yenə şivən qopdu. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • SIV — structured investment vehicle (SIV) United Kingdom A special purpose vehicle set up to buy highly rated debt securities (debt security) (such as mortgage backed securities). Complex computer software is used to create models that predict cashflow …   Law dictionary

 • siv — SIV, Ă, sivi, e, adj. De culoare cenuşie, sură; (despre părul oamenilor) cărunt. – bg., sb. siv. Trimis de Zavaidoc, 13.09.2007. Sursa: DLRM SIV, Ă, sivi, e, adj. (reg.) De culoare cenuşie, sură; (despre părul oamenilor) cărunt. – Din bg., scr …   Dicționar Român

 • siv — sb., et, siv, ene, i sms. siv , fx sivbåd, sivskov …   Dansk ordbog

 • SIV — can be: * Simian immunodeficiency virus * Structured investment vehicle * Statens Invandrarverket , the Swedish immigration authority renamed Migrationsverket effective 2000 07 01 * Siv, a character in the Guardians of Ga Hoole series …   Wikipedia

 • SIV — steht für: Simianes Immundefizienz Virus, ein Retrovirus, das als Ursprungsvirus für das menschliche Immunschwächevirus HIV gilt Structured Investment Vehicle. eine außerbilanzielle Kreditarbitrage Zweckgesellschaft im Finanzwesen Soll Ist… …   Deutsch Wikipedia

 • Siv — steht für: Simianes Immundefizienz Virus, ein Retrovirus, das als Ursprungsvirus für das menschliche Immunschwächevirus HIV gilt Structured Investment Vehicle. eine außerbilanzielle Kreditarbitrage Zweckgesellschaft im Finanzwesen Soll Ist… …   Deutsch Wikipedia

 • Siv — f Scandinavian: originally a byname meaning ‘bride, wife’. It is borne in Scandinavian mythology by the wife of Thor …   First names dictionary

 • Siv — Siv, Sif, Siw nordischer Ursprung, Bedeutung: Braut, Ehefrau. Bekannt aus der nordischen Mythologie als Erntegöttin und Gattin Thors …   Deutsch namen

 • sîv — prid. 〈odr. ī, komp. sı̏vljī〉 1. {{001f}}koji je boje pepela; pepeljast 2. {{001f}}pren. koji je suviše bezličan; bezbojan, neodređen, bezizražajan (o pojmovima, osobama, stilu itd.) 3. {{001f}}pol. publ. koji ne pripada nijednom od nekim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • siv — sȋv prid. <odr. ī, komp. sȉvljī> DEFINICIJA 1. koji je boje pepela; pepeljast 2. pren. koji je suviše bezličan; bezbojan, neodređen, bezizražajan (o pojmovima, osobama, stilu itd.) 3. pol. publ. koji ne pripada nijednom od nekim značajkama… …   Hrvatski jezični portal

 • siv — cor·ro·siv·i·ty; dif·fu·siv·i·ty; emis·siv·i·ty; ex·clu·siv·ism; ex·clu·siv·ist; ex·clu·siv·i·ty; ex·pan·siv·i·ty; ex·pres·siv·i·ty; ex·ten·siv·i·ty; im·pul·siv·i·ty; mas·siv·i·ty; pas·siv·ism; pas·siv·ist; pas·siv·i·ty; pro·gres·siv·ism;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”